Graham Chapman

ur. 8.01.1941 w Leicester - zm. 4.10.1989
Ukończył medycynę w Cambridge. Do Footlights Club wstąpił na drugim roku studiów. W 1962 r. w czasie swego ostatniego roku na uczelni, wystąpił po raz pierwszy na scenie. Grywał w Cambridge Circus i w tym samym czasie odbywał praktykę w szpitalu. Zrezygnował ostatecznie z wykonywania wyuczonego zawodu podczas pracy przy programie The Frost Report. Pisał scenariusze, najczęsciej wspólnie z Cleesem m.in. do programów Marty Feldmana. W 1974 r. napisał na wpół fantastyczną opowieść o swoim życiu pt. A liar's Autobiography (Autobiografia kłamcy) Pisywał scenariusze filmowe, występował jako aktor. Spośród członków grupy Monty Python był jedynym homoseksualistą - czego nie ukrywał. W 1972 nalezał do współzałożycieli pisma "Gay News". Zmarł na raka krtani.


Notka pochodzi z broszury wydanej z okazji przeglądu filmów Monty Pythona , który odbył się w kwietniu 1992 w Warszawie.
Opracowanie Anna Kozanecka, Ewa Mazierska, Ewa Modrzejewska.

Powrót do strony Monty Pythona po polsku


This page was created by Nowhere Man < [email protected]>